حیطه خدمات انواع خدمات در هر حیطه هزینه ها توضیحات
آموزشی کارگاه های گروهی هر ساعت آموزش نظری به ازای هر نفر 25 هزار تومان حداقل تعداد شرکت کننده برای تشکیل کارگاه 10 نفر می باشد.
هر ساعت آموزش عملی به ازای هر نفر 30 هزار تومان برای شرکت کنندگان گواهی و بسته آموزش کارگاه تحویل داده خواهد شد.
آموزش های انفرادی هر ساعت آموزش نظری 80 هزار تومان برای شرکت کنندگان گواهی و بسته کارگاه داده خواهد شد.
هر ساعت آموزش عملی 100 هزار تومان
آموزش های سازمانی هر ساعت آموزش نظری 180هزار تومان محدودیتی در تعداد شرکت کنندگان وجود ندارد. تعداد بر عهده سازمان خواهد بود.
هر ساعت آموزش عملی 200هزار تومان
خدمات مشاوره ای مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله هزینه به ازای هر ساعت مشاوره 150 هزار تومان در مواردی که مدت مشاوره کمتر از یک ساعت باشد هزینه به نسبت مناسب محاسبه خواهد شد.
مشاوره طراحی مطالعه
مشاوره نگارش پروپوزال
مشاوره در طراحی ابزار جمع آوری اطلاعات (روایی و پایایی)
مشاوره در نگارش مقالات علمی
مشاوره در نگارش پایان نامه
مشاوره در انتخاب مجلات معتبر و مناسب برای ارسال مقالات
مشاوره در زمینه پاسخگویی به اصلاحات داوران مجلات
خدمات آماری محاسبه حجم نمونه برای مطالعات هر مورد تعیین حجم نمونه برای پروپوزال و یا مطالعه 120 هزار تومان  
تکمیل بخش های آماری پروپوزال به ازای هر پروپوزال 250 هزار تومان  
انجام آزمون های آماری متناسب با حجم کار از 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان منظور از حجم کار تعداد متغیرها و آزمون های آماری مورد نیاز می باشد.
سایر خدمات آماری بر حسب نیاز بصورت توافقی  
خدمات ترجمه ای ترجمه فارسی به انگلیسی کیفیت سطح1: به ازای هر کلمه 110 تومان سطح کیفیت 1: مناسب برای مجلات معتبر بین المللی و سطح یک (ISI, PubMed)
کیفیت سطح2: به ازای هر کلمه 80 تومان سطح کیفیت 2: مناسب برای مجلات معتبر بین المللی و ایرانی با سایر ایندکس ها (Embase, Scopus)
  معیار تعیین تعداد کلمات، کلمه شمار نرم افزار Word می باشد.>
ترجمه انگلیسی به فارسی کیفیت سطح1: به ازای هر کلمه 70 تومان سطح کیفیت 1: مناسب برای ترجمه های کتاب، گزارشات رسمی،استفاده در پایان نامه ها و غیره می باشد
کیفیت سطح2: به ازای هر کلمه 40 تومان سطح کیفیت 2: مناسب برای کارهای دانشجویی و ارائه های کلاسی می باشد.
  معیار تعیین تعداد کلمات، کلمه شمار نرم افزار Word می باشد.
ویرایش مقالات انگلیسی به ازای هر کلمه 80 تومان علاوه بر ویرایش های زبانی، کامنت هایی نیز برای بهبود کیفیت مقاله ارائه خواهد شد.