• ترجمه فارسی به انگلیسی
  • ترجمه انگلیسی به فارسی
  • ویرایش مقالات انگلیسی

یک مقاله که حاصل ماه ها و سال ها تلاش و زحمت یک تیم پژوهش می باشد باید در عین سادگی به صورت علمی و اصولی نگارش شود باید برای خواننده به صورت قابل فهم و درک هدف و نتایج تحقیق را بدرستی بیان کند. یک مقاله از نظر محتوا و موضوع هر چقدر پربارتر باشد ولی از نظر آیین نگارش ضعیف نوشته شده باشد و نتواند مفهوم خود را برساند از اهمیت چندانی برخوردار نیست. تجربه چندین ساله کارشناسان آرکا این را نشان می دهد که نتایج کار پژوهشگران به درستی تحت عنوان مقاله نگارش نمی شود و دلیل عمده ای که مقالات پژوهشگران ما مورد قبول مجلات معتبر قرار نمی گیرد ضعف در نگارش متن مقاله می باشد. بنابراین موسسه آرکا برای هر چه پربار تر کردن مقالات پژوهشگران با در اختیار داشتن اساتید متخصص در زمینه ترجمه، اقدام به ترجمه و ویرایش ترجمه مقالات پژوهشگران عزیز کرده است.