بعد از انجام مطالعه و نگارش پایان نامه، پژوهشگران باید نتایج کار خود را در قالب مقاله جهت ارایه در مجامع داخلی و بین المللی ارائه نمایند. می توان گفت که مقاله خلاصه و چکیده کار یک پژوهشگر است و برای نگارش آن مانند پایان نامه اصولی را باید رعایت نمود. یکی از مواردی که داوران مجلات در بررسی مقالات مورد نظر قرار می دهند رعایت اصول نگارش مقاله است پس دریافت مشاوره و استفاده از تجربیات دیگران در این زمینه یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است. موسسه آرکا با در اختیار داشتن کادر با تجربه در این زمینه مشاوره های تخصصی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.