اولین موضوع و دغدغه ای که برای یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی پیش می آید و ممکن است ماه ها دانشجو را درگیر خود کند انتخاب موضوع برای پایان نامه خود است.

انتخاب موضوع پایان نامه از جهاتی دارای اهمیتی زیادی است چرا که مسیر تحقیقاتی و علمی یک فرد را تعیین می کند.جدا از علاقه مندی به موضوع پایان نامه، فرد باید موضوعی را انتخاب کند که با امکانات موجود و فرصت محدودی که دارد بتواند به نحو احسنت به سرانجام برساند. متاسفانه به دلیل انتخاب اشتباه، دانشجویان مسیری را طی می کنند که بعد از صرف مدت ها زمان و هزینه؛ پژوهشگر نمی تواند انتظاراتی که ایجاد می نمایند را برآورد کنند و صدمات جبران ناپذیری را متحمل می شود. موسسه آرکا این موشکلات را به درستی درک کرده و دارای تجربیات فراوان در این زمینه می باشد پس می توانید با نگاهی مثبت به آینده در انتخاب موضوع پایان نامه از کارشناسان ما مشاوره دریافت نمایید.