بعد از انجام مطالعه، آنالیز و تحلیل نتایج مطالعه، دانشجویان باید نتایج مطالعه خود را در قالب پایان نامه گزارش کنند. پایان نامه شامل چند فصل مجزا از هم است که در هر فصل به بخش خاص از مطالعه پرداخته می شود هر بخش دارای ساختار و اصول مخصوص به خود است که پژوهشگر باید در نگارش آنها تمامی این اصول را رعایت نماید به کررات مشاهده شده است که بعد از نوشتن پایان نامه، به دلیل نگارش ضعیف، پایان نامه مورد قبول داوران قرار نگرفته که باعث بروز مشکلات فراوان برای دانشجویان می شود برای حل این مشکلات موسسه آرکا با داشتن کارشناسان با تجربه در این زمینه میتواند مشاوره های تخصصی در این زمینه ارائه نماید.

یکی دیگر از دغده ها و مشکلات دانشجویان که ممکن است چندین ماه زمان صرف آن کنند انتخاب مجله مناسب است. خیلی از مجلات مقالاتی پژوهشگران را به دلیل مناسب نبودن موضوع مجله با موضوع مقاله ارسال شده به مجله، از طرف سردبیران پذیرفته نمی شود که این امر موجب از دست رفتن زمان پژوهشگران می شود. در موسسه آرکا انتخاب مجله مناسب متناسب با موضوع مقاله توسط کارشناسان این امر صورت می گیرد و می توان گفت که هیچ مقاله ای به دلیل عدم متناسب بودن موضوع مقاله با موضوع مجله از طرف سردبیران رد نمی شود.

بعد از انجام مطالعه و نگارش پایان نامه، پژوهشگران باید نتایج کار خود را در قالب مقاله جهت ارایه در مجامع داخلی و بین المللی ارائه نمایند. می توان گفت که مقاله خلاصه و چکیده کار یک پژوهشگر است و برای نگارش آن مانند پایان نامه اصولی را باید رعایت نمود. یکی از مواردی که داوران مجلات در بررسی مقالات مورد نظر قرار می دهند رعایت اصول نگارش مقاله است پس دریافت مشاوره و استفاده از تجربیات دیگران در این زمینه یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است. موسسه آرکا با در اختیار داشتن کادر با تجربه در این زمینه مشاوره های تخصصی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

بعد از ارسال و بررسی مقاله توسط داوران مجله، معمولا نکات و اصلاحاتی از طرف دوران برای نویسندگان ارسال می گردد. با توجه به این که در جواب دادن به این سوالات و اصلاحات باید اصول خاص خودشان رعایت شود و همچنین در زمان محدودی این اصلاحیه صورت بگیرد بنابراین پژوهشگران نیاز به مشاوره تخصصی در این زمینه پیدا می کنند. به همین جهت موسسه آرکا این امکان را در اختیار پژوهشگران قرار داده است که در کمترین زمان و بهترین حالت ممکن مشاوره تخصصی برای اصلاح نظرات داوران قرار دهد.

پژوهشگران بعد از انتخاب موضوع مطالعه خود، مقدمات اجرای مطالعه خود را فراهم نمایند به این منظور باید طرحی برای انجام مطالعه خود انتخاب نمایند. طراحی مطالعه باید با اصول علمی و براساس امکانات و ظرفیت های موجود انجام گیرید. طراحی مطالعه باید با توجه به موضوع مطالعه صورت گیرد. در طراحی مطالعه باید ابزارهای اندازه گیری و نمونه¬های مورد نظر پیش بینی شود. ممکن است مضوعی خوب برای مطالعه خود انتخاب کنیم ولی از نظر قابلیت اجرایی بودن نتوانیم طرحی برای مطالعه خود داشته باشیم پس این مشکلات نیز باید از قبل پیش بینی شده باشد. در کل برای اجرا و طراحی یک مطالعه باید همه جنبه¬های تئوری و عملی مطالعه در نظر گرفته شود.

برای طراحی یک مطالعه موسسه آرکا می تواند بهترین گزینه باشد چرا که موسسه آرکا با داشتن کارشناسان متخصص در این زمینه می¬توانند مطالعه ای با اصول علمی طراحی نمایند.

یکی از قسمت های مهم و ضروری در طراحی مطالعه انتخاب روش جمع آوری و انتخاب ابزاری مناسب برای سنجش متغیرهای موضوع مورد مطالعه است. ابزار مورد نظر ممکن است به طریق مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و یا استفاده از مدارک موجود باشد که در استفاده از این روش ها روایی و پایایی ابزار باید به درستی بررسی و مشخص شده باشد. به منظور مشخص کردن روایی و پایای و همچنین انتخاب ابزاری مناسب جهت سنجش اندازه های مورد مطالعه مشاوره با آرکا بهترین و مطمن ترین گزینه ممکن است

هر دانشگاه و هر دانشکده با توجه به رشته های موجود فرمت خاصی برای نوشتن پروپزال ارائه می نمایند که ممکن است باعث سردرگمی دانشجویان در این مورد باشد اما نوشتن همه پروپزال ها دارای اصول و ساختار مشابهی دارند. از طرفی از آنجایی که پروپزال از این جهت که خلاصه ای از چرایی انتخاب موضوع مورد مطالعه است و باید پژوهشگر بیان کند که چه دلایلی برای انتخاب موضوع داشته و برای اجرای این موضوع چه تمهیداتی در نظر گرفته اند بنابراین نوشتن پروپزال از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید پژوهشگران تمام دقت خود را در این زمینه به کار ببرند. با در نظر گرفتن این موارد یک مشاور با تجربه و علمی در نوشتن پروپزال احساس می شود به همین خاطر موسسه آرکا کارشناسان با تجربه به عنوان مشاور در نگارش پروپزال را برای دانشجویان و پژوهشگران در اختیار می گذارد.