پدیدآور: عبدالقادر عصاررودی، حمیده یزدی مقدم
سال انتشار: ۱۳۹۴
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
بهداشت عمومی و سیاست های بهداشتی
علوم مدیریت و تحقیق در عملیات
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی سبزوار
ناشر: جامعه نگر
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۱۴۱۸۵
جلد: اول
شمارگان: ۵۰۰
قیمت: ۴۹۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۶۶ صفحه
قطع کتاب: رقعی: 14 در 21 سانتیمتر
معرفی کتاب
کتاب حاضر که در آن بر اهمیت فزاینده پژوهش و انجام پژوهش های علمی به منظور توسعه دانش بسیار تاکید شده ، درچارچوب سرفصل درس " روش تحقیق در اتاق عمل " وزارت بهداشت برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته اتاق عمل سامان یافته است و از ویژگی های برجسته آن ، جامع و کامل بودن مطالب مربوط به پژوهش و روش تحقیق است که با بهره گیری از منابع روز و برتر نگارش یافته است.همین ویژگی کتاب را برای دانشجویان مامایی ، هوشبری ، پرستاری و بهداشت و پرسنل بیمارستان ها قابل استفاده نموده است.