پدیدآور: علی محمدپور، علیرضا ابراهیم زاده، مجتبی کیان مهر
سال انتشار: ۱۳۹۱
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
علوم مدیریت و تحقیق در عملیات
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی گناباد
ناشر: خسروی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۰۹۰۸۷۴
شمارگان: ۱۲۰۰
قیمت: ۱۱۹۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۲۳۴ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمترمعرفی کتاب
کتاب حاضر به بحث درباره تحقیق و مراحل مختلف آن،چگونگی تدوین و آماده سازی مقالات علمی حاصل از پژوهش و کلیات و چگونگی تدوین پایان نامه های تحصیلی می باشد.