پدیدآور: یاسر تبرائی، علیرضا افشاری صفوی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
علوم مدیریت و تحقیق در عملیات آموزش
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی سبزوار
ناشر: فانوس اندیشه
شمارگان: ۵۰۰
قیمت: ۱۳۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۶۷ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمترمعرفی کتاب و فهرست مطالب
1-    مقدمه و کلیات
2-    انتخاب عنوان مناسب
3-    بیان مساله بررسی متون
4-    اهداف مطالعه، سوالات و فرضیات
5-    انواع متغیرها
6-    جمعیت مورد مطالعه و نمونه گیری
7-    انواع مطالعات
8-    روش های جمع آوری اطلاعات
9-    مبانی اپیدمیولوژی
10-    روش های تجزیه و تحلیل داده ها
11-    جدول زمان بندی و هزینه ها