مراحل علمی و روش‌های کاربردی
پدیدآور: فاطمه رخشانی، فریبا شهرکی ثانوی
سال انتشار: ۱۳۹۳
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
علوم مدیریت و تحقیق در عملیات
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی شهید بهشتی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۹۰۷۳۷۷
شمارگان: ۱۱۰۰
قیمت: ۲۳۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۲۷۲ صفحه
قطع کتاب: پالتویی بزرگ: 11.5 در 22 سانتیمتر

معرفی کتاب
این کتاب در بخش اول با عنوان تدوین پیشنهاد طرح تحقیقاتی شامل 17 فصل در برگیرنده تمام مراحل طراحی یک طرح تحقیقاتی یا پایان نامه است و در بخش دوم به اختصار به اهمیتکاربردها و روش های مختلف تحقیقات کیفی پرداخته شده و سومین بخش سوابق اجرایی در حوزه پژوهش اختصاص دارد تا اساتید و دانشجویان در زمینه پژوهش توانمند گردند و فعالیت نمایند و با طراحی اقدام پژوهی در علوم پزشکی به تحقیق و توسعه در زمینه های مختلف بهداشتی و درمانی باعث ارتقاء کیفیت خدمات گردد.