پدیدآور: محمد محمدی، شهاب الدین نبوی، فرزاد فروزانفر
سال انتشار: ۱۳۹۰
نوع کتاب: گردآوری
موضوعات:
نرم افزار
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی همدان
ناشر: دانشگاه علوم پزشكی همدان
شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۹۵۰۵۴۹
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۳۲۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمترمعرفی کتاب
در این كتاب راجع به چگونگی استفاده و كاربرد نرم افزار Endnote در نگارش رفرنسها و اصول مرجع نگاری مطالبی ارائه گردیده است .