پدیدآور: محسن رضائیان
سال انتشار: ۱۳۸۹
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
بهداشت عمومی و سیاست های بهداشتی
آموزش
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی رفسنجان
ناشر: نشر نویسنده
شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۶۷۴۱۵۶
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۲۵۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۳۸ صفحه
قطع کتاب: رقعی: 14 در 21 سانتیمتر

معرفی کتاب
انتهایی ترین حلقه در جریان فرآیند پژوهش در علوم مختلف و از جمله علوم زیستی، نوشتن نتایج تحقیق در قالب یک مقاله پژوهشی می باشد. لذت نوشتن نتایج یک پژوهش با هدف برقراری ارتباط با سایر محققین و افراد علاقمند، موقعیت وصف ناپذیری است که فقط کسانی از ارزش آن باخبرند که خود حداقل یک مقاله پژوهشی را به رشته تحریر درآورده و آن را به چاپ رسانده باشند. کتاب حاضر به اموزش گام به گام مقاله نویسی برای متخصصین علوم بهداشتی می پردازد.