پدیدآور: یاسر تبرائی، دکتر فیروز امانی، مهدی اکبرزاده
سال انتشار: ۱۳۹۵
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
آمار و احتمالات
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی سبزوار
ناشر: فانوس اندیشه
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۳۶۴۱۶۰
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۱۸۵۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۳۵۹ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر


معرفی کتاب
1-    تعریف ها
2-    توصیف مشاهدات
3-    احتمال
4-    متغیر های تصادفی
5-    نمونه گیری
6-    برآورد فصل ها
7-    روش تعیین حجم نمونه
8-    آزمون فرضیه
9-    کاربرد آزمون کای-دو
10-    رگرسیون و هم بستگی