پدیدآور: نزهت شاکری
سال انتشار: ۱۳۹۱
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
آمار و احتمالات
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی شهید بهشتی
ناشر: مولف
شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۴۸۸۴۸۵
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۱۴۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر


معرفی کتاب
در اغلب کتابهای آماری علم آمار به عنوان علم جمع آوری خلاصه کردن و توصیف و تحلیل نتایج تعریف شده است ولی شاید بهتر باشد که علم آمار را علم جمع بندی داده های موجود در طبیعت و تولید علم بدانیم به جر مطالعات علوم پایه که مبتنی بر آزمایش است، در اغلب موارد دانشمندان داده های موجود در جوامع را بررسی و بر اساس آنها نتیجه گیری می کنند در این مسیر در هر شاخه ای از علم که باشند نیازمند علم آمار هستند.