آمار حیاتی و شاخص های بهداشتی
پدیدآور: فرزاد فرزین آرا
سال انتشار: ۱۳۹۴
نوع کتاب: تالیف
موضوعات:
آمار و احتمالات
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی لرستان
ناشر: انتشارات حروفچین
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۴۱۹۵۷۱
شمارگان: ۵۰۰
قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال
نوع کتاب: چاپی
تعداد صفحات: ۱۸۲ صفحه
قطع کتاب: وزیری: 16.5 در 23 سانتیمتر

معرفی کتاب
این کتاب در هشت فصل تدوین شده که مشتمل برفصل اول: تعاریف و جداول فراوانی، فصل دوم: شاخص های مرکزی و پراکندگی، فصل سوم: احتمالات و روش های شمارش، فصل چهارم: توزیع های احتمال، فصل پنجم: روش های نمونه گیری و برآورد، فصل ششم: آزمون فرضیه، فصل هفتم: همبستگی بین صفات و فصل هشتم: شاخص های بهداشتی می باشد.