یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران و دانشجویان، مدیریت منابع و شیوه رفرنس دهی در زمان نوشتن مقاله و پایان نامه است. با وجود نشریات فراوان و گستردگی روش های رفرنس دهی مقالات، یادگیری این روش ها و انجام دادن آنها با روش های سنتی و دستی کاری بس طاقت فرسا و طولانی است برای حل این مشکلات نرم افزارهای مدیریت منابع از جمله Endnote، Mendeley، Zotero، پیشنهاد می شود که برای کار با این نرم افزارها باید شیوه استفاده از آنها را فرا گرفت. موسسه آرکا دارای کارشناسان متخصص در این زمینه می باشد که می توانند روش استفاده از این نرم افزارها را برای پژوهشگران آموزش دهند.