تحقیق در لغت به معنای بررسی ، جست و جو و پیدا کردن حقیقت آمده است. روش تحقیق و پژوهش مجموعه ای از قوانین و اصولی است که به یک شناخت علمی منجر می شود. یکی از مهم ترین مسائل کنونی جامعه ما، عدم تشخیص مشکلات و ناتوانیها در یافتن راه حل مناسب برای آن هاست. بهترین راه رفع این مشکلات، قرار دادن پژوهش  به عنوان پایه تصمیمات است. بر همین اساس یکی از معیارهای پیشرفت در کشورهای مختلف، جایگاه پژوهش در آن جوامع می باشد. زمانی پژوهش به پیشرفت و توسعه جامعه کمک می کند که بر پایه اصول صحیح روش پژوهش استوار گردد تا بتوان با روش های صحیح پژوهشی به مشکلات موجود در جامعه و سیستم ها پی برد و به راه حل منطقی جهت حل آنها دست یافت؛ بنابراین آشنایی دقیق و عمیق با روش پژوهش لازم و ضروری می باشد. با توجه به تجربه چندین ساله ی کارشناسان آرکا در این زمینه، کمبود روش تحقیق با اصول علمی و دقیق در بین پژوهشگران را احساس کرده اند و به همین جهت امید است که با برنامه های جامعی که برای آموزش اصول و روش تحقیق در اختیار پژوهشگران قرار می دهد قدمی هر چند کوچک در توسعه کیفیت پژوهش های انجام گرفته برداشته باشد.