یکی از مواردی که پژوهشگران با آن مشکل جدی و اساسی دارند انتخاب روش های آماری صحیح و مناسب برای تحلیل داده های حاصل از تحقیق خود هستند. چرا که انتخاب نادرست در این زمینه باعث بدست آمدن نتایج اشتباه و دور از انتظار است. یکی از نرم افزارهای رایج که نسبت به نرم افزارهای آماری دیگر کاربر پسند است نرم افزار SPSS می باشد اما لازمه کار کردن با این نرم افزار علاوه بر یادگیری نرم افزار، دانستن چرایی و چگونگی آزمون های آماری است. پژوهشگر با یاد گرفتن این آزمون ها و نحوه اجرای آنها در SPSS می تواند به راحتی آنالیز داده های خود را بدست بگیرد و با خیالی آسوده نسبت به تحلیل داده های پژوهش خود اقدام نمایند.

موسسه آرکا با دراختیار داشتن متخصصین مربوط به این حوزه اقدام به آموزش این قسمت از مرحله تحقیق می نماید تا برای پژوهشگرانی که می خواهند تحلیل داده های حاصل از پژوهش را خود انجام دهند این امر میسر باشد.