لازمه یک پژوهش خوب و با کیفیت، بررسی متون موجود در مورد موضوع مورد مطالعه است، پژوهشگر قبل از شروع به مطالعه در موضوع مورد نظر، به منظور جلوگیری از هدر رفتن زمان، هزینه و انرژی باید بداند که دیگر پژوهشگران چه مطالعاتی انجام داده اند و به چه نتایجی رسیده اند تا با بهره گیری از آن نتایج بتوانند دریچه های جدیدی در علوم بگشایند و مطالعات جدید با رویکردی تازه طرح ریزی نمایند به طوری که بتوانند در توسعه علم و سلامت جامعه سهیم باشد بنابراین برای یافتن مطالعات دیگران، باید فرآیند جستجوی متون ساختاری هدفمند داشته باشد چرا که بدون داشتن ساختار جستجوی مطالعات کاری بیهوده خواهد بود و نتایج جستجو دور از انتظار خواهد بود به طوری که مقالات مد نظر در نتایج جستجو یافت نخواهد شد. به این منظور و جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی موسسه آرکا زمینه آموزش روش جستجوی نظام مند را فراهم کرده است تا پژوهشگران با خیالی آسوده به مقالات و مطالعات دیگران دسترسی داشته باشند.